KIVIDE TELLIMINE

Graniit- ja marmorplaatide tarneaeg on umbes 2 nädalat (suveperioodil 3-4 nädalat).

Kvartskivi tarneaeg võib olla 3-5 nädalat.

Teil on vaja kiiremat tarnet? Võtke meiega ühendust ja me räägime oma ekspresslahendustest.

1

TELLIMINE KÄIB NII

  • Pärast pakkumisega tutvumist ja kui te olete kindel, et ei soovi muudatusi teha, saatke meile e-maili teel  kinnitus, et aktsepteerite pakkumise. Kui soovite pakkumist muuta või teil on küsimusi, võtke meiega ühendust  e-maili teel. 
  • Kui te olete pakkumise aktsepteerinud, siis enne töödega alustamist saadame teile ettemaksuarve, kuna tegemist on eritellimusega.
  • Pärast ettemaksu laekumist pannakse tellimus töösse.
  • Pärast ettemaksu laekumist saadame teie juurde mõõdistaja, kes teostab vajalikud mõõtmised, kui teie tellimus neid sisaldas.   
  • Seejärel koostame joonised ja saadame need teile kinnitamiseks. Kui olete joonised kinnitanud, läheb tellimus tootmisesse.

2

MILLELE MÕELDA ENNE TARNIMIST

Köök peab olema mõõtmiseks nõuetekohaselt ette valmistatud-  kapid peavad olema paigas ja seinad võimalikud sirged, ümbritsevad pinnad vajadusel kaitstud. Et vältida lisatööd ja ajakulu, peab eelmine töötasapind olema eemaldatud või lihtsasti eemaldatav (mitte liimitud). Veenduge, et ruumis, kus paigaldustöid teostatakse, oleks põrand, seinad ja mööbel hoolikalt kaitstud, et ei oleks üleliigseid esemeid, mis võivad tööde käigus kahjustada saada. Me ei vastuta reeglina pinnakahjustuste eest, mis võivad tekkida ümbritsevatele pindadele paigalduse käigus. Küll aga korvame kahjud, mis tekivad meie paigaldajate ettevaatmatuse tõttu. Soovitame oodata värvimistööde, tapetseerimise ja muude viimistlutöödega, kuni töötasapind on paigaldatud. Kui teil on töö käigu või ettevalmistuse kohta küsimusi, võtke meiega ühendust.

3

LISATÖÖD

Reeglina meie pakkumine ei sisalda toru- ja elektritöid. Võtke meiega ühendust, kui soovite, et ka nende tööde eest hoolt kannaksime.

4

GARANTII

Pakume oma kivipindadele eluaegset garantiid.

Lahendame tasuta kõik probleemid, mis on tekkinud seoses meiepoolse eksimisega mõõdistamisel, töötasapinna paigaldamisel või transpordi käigus.

Et meie garantii kehtiks, on vaja täita järgmised nõuded:

  • Mõõtmised, transport ja paigaldamine peavad olema läbi viidud meie personali poolt
  • Klient kasutab kivipinda ainult selleks ettenähtud otstarbel. Mehaanilisi, keemilisi, kuumakahjustusi ja muid kahjustusi, mis on põhjustatud valest kasutusest, garantii EI kata. Garantii ei kehti plekkide osas, mis tekivad kivi kasutamise käigus.
  • Kivipinda hooldatakse sobival viisil, seda puhastatakse ja poleeritakse regulaarselt ettenähtud aegadel ja spetsiaalsete vahenditega.

Kui teil on garantiiga seoses küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust

5

KIVIST TASAPINDADE HOOLDUS

Kasutage töötasapindade puhastamiseks spetsiaalseid looduskividele mõeldud puhastusvahendeid. Meie pakume Tenaxi tooteid. Igapäevaseks puhastamiseks kasutage tavalist veega niisutatud nõudepesulappi. Sellega saab  eemaldada kogu mustuse ja tolmu. Vältige nõudepesuvahendeid, sest nende kasutamine jätab kivipinnale kleepuva kihi, mille tulemusena kaob ajapikku kivi läige. Samuti ei tohiks kasutada universaalseid puhastusvahendeid, happelahuseid ja soolasid- need võivad kivipinda kahjustada. Tugeva määrdumise korral kasutage rasvaeemaldusvahendit. Kuivatage puhastusvahend lapiga ära ning hõõruge pind veelkord veega niisutatud lapiga üle. Kivipinda tuleb valamu ümbrusest aegajalt kontrollida ja vajadusel kaitsevahendiga immutada. (Kui vesi imbub 15 minuti jooksul kivipinda, on aeg uueks immutuseks).

6

OSTU- JA TARNETINGIMUSED

Ostul kehtivad tarbijakaitseseadus ning allpool kirjeldatud tingimused.

Kividest

Kuna tegemist on looduskividega, võib teile paigaldatud kivipinna värv ja muster  näidiseksemplarist erineda. Erinevus tuleneb sellest, millisest maardlast või maardla osast on kivid pärit. Graniit ja marmor erinevaid oma füüsikaliste omaduste poolest- graniidil on üldiselt tugev struktuur ja ühtlane pind, marmor see-eest on pehmem ja poorsem ning nõuab rohkem hooldust. Tugevaim ja stabiilseim kiviliik on presskivi, mis ei ima vedelikke ja on kriimustuskindel.

Vastutus mõõdistamise ja jooniste eest

Vastutame oma personali poolt läbi viidud mõõdistamise ja koostatud jooniste eest. Me ei vastuta mõõtmiste ja jooniste eest, mille olete teinud ise või lasknud mõnel muul teenusepakkujal teha.

Pärast mõõdistamist tehtud muudatused

Pärast mõõdistamist ei tohi mööbliga, kuhu töötasapind paigaldatakse, enam muudatusi teha. Kui muudatused on siiski vajalikud, võtke meiega selles osas viivitamatult ühendust- sel juhul on tarvis läbi viia uus mõõdistamine ja koostada uus joonis. Võimalike muudatuste eest võetakse lisatasu. Kui objektil on tehtud muudatusi, millest meid ei ole teavitaud ning mis mõjutavad meie paigalduse tulemusi (näiteks mööbli või seinte asukoht on muudetud), siis ei võta Stonecom tehtud tööde kvaliteedi ja täpsuse osas vastutust. 

Tellimuse tühistamine

Teil on õigus tellimus tühistada enne tootmisprotsessi algust. Kui protsess on alanud, tellimust enam tühistada ei saa. Kui tühistate tellimuse enne tootmisprotsessi algust, tuleb teil siiski tasuda mõõdistamise eest (kui see sisaldus tellimuses ja on juba läbi viidud) ning jooniste eest, samuti haldus- ja transpordikulude eest. Kui soovite tellimuse tühistada pärast tootmisprotsessi algust, tuleb teil maksta kogu tellimuse kinnituses ära toodud summa, v.a. võimalikud paigalduskulud.

Ettemaks

Alustame töödega pärast ettemaksu laekumist meie pangakontole.

Tarnimisega seotud vastutus

Võtame enda peale täieliku vastutuse tarnimise eest eeldusel, et transport ja kivipindade paigaldamine viiakse läbi meie personali või meie valitud partneri poolt. Kliendil tuleb kaupa vastu võttes veenduda, et kaup on heas seisukorras ning paigaldamine, juhul kui see sisaldus tellimuses, on tehtud rahuldaval viisil. Ostja annab tarne vastuvõtmise kohta kirjaliku kinnituse.

Paigaldamine

Kui tellite paigaldamise meilt, vastutame meie töö kõikide etappide eest. Võimaliku valamu paigaldamine/liimimine sisaldub samuti paigaldustöödes. Paigaldamise hind ei sisalda võimalikku pindade kohandamist paigalduskohal (näiteks mööbli reguleerimine, seinte kohandamine), nende tööde eest esitatakse lisaarve.  Pärast paigaldamist kontrollib klient tulemuse üle ja kiidab tehtud töö kirjalikult heaks. Vead, mis ilmnevad kahe kuu jooksul pärast töö vastuvõtmist, lahendatakse vastavalt tarbijakaitseseadusele. Kui töö ei vasta tellimuses kokkulepitule, on vigade kõrvaldamine teile lisakulusid tekitamata meie kanda.

Maksmine

Maksmine toimub enamasti kahes etapis. Esimene maksmine on ettemaks tellimuse eest. Ettemaks tuleb tasuda enne kivi tellimisprotsessi algust ja pärast seda, kui olete meile saatnud pakkumise kinnituse. Teine maksmine toimub pärast seda, kui klient on saanud kätte oma toote ja teenuse ning kinnitanud selle kirjalikult või e-maili teel.  Seejärel saadame teile ülejäänud summa tasumiseks arve.

Mõõdistamine ja joonised

Enne mõõtmist peab köök olema selleks ette valmistatud. Eelmine tööpind peab olema eemaldatud või kergesti eemaldatav. Pärast mõõdistamist et tohi teha mööbliga muudatusi. Kui mõõdistamisel selgub, et mõõdud ei lange kokku nende andmetega, mis me saime teilt tellimuse koostamise ajal, on meil õigus hinda muuta. Sel juhul saadame teile uuendatud pakkumise. Kui te ostu kahetsete ja soovite selle tühistada, on meil õigus võtta tasu juba tehtud tööde ning transpordikulude eest. Koostame joonised vastavalt meie poolt teostatud mõõtmistele või teie poolt edastatud mõõtude järgi. Seejärel saadame joonised teile kinnitamiseks. Kui olete joonised heaks kiitnud ja meile sellest meili teel teatanud, hakkab jooksma tarneaeg (kuni 1-3 nädalat).

Muudatused tellimuses

Teil on õigus oma tellimust muuta enne tootmisprotsess algust. Kui tootmine on alanud, ei saa tellimust peatada ega lõpetada.  Tellimuse muutmisel saadetakse teile kirjalikuks kinnitamiseks uuendatud pakkumine. Uuendatud pakkumine võib sisaldada lisakulusid (jooniste muutmine, halduskulud). Tarneaja algus lükkub edasi vastavalt uuendatud pakkumise kinnitamise ajale.

Kaebused

Kui kaup või töö ei vasta nõuetele, peate meid sellest viivitamatult teavitama. Kui kaebus osutub alusetuks, on meil õigus nõuda kompensatsiooni kaebuse uurimisega seotud kulude eest. Me ei vastuta kivipindade normaalse kulumise ega valest hooldamisest  ja kasutamisest tulenevate kahjustuste eest või kui paigaldamine on teostatud vääral viisil kellegi teise kui meie personali poolt.  

Kui kaup või töö ei vasta nõuetele, peate meid sellest viivitamatult teavitama.